Heffingskortingen zijn er voor iedereen!

Ook u hebt recht op heffingskortingen!

Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Dat betekent dat u minder belasting en premies hoeft te betalen. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. U kunt recht hebben op meerdere heffingskortingen tegelijkertijd, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Als u in loondienst bent of een uitkering ontvangt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie al rekening met een aantal heffingskortingen. De overige heffingskortingen moet u zelf aanvragen anders krijgt u ze niet!

Enkele van de heffingskortingen die wij behandelen
zijn, arbeidskortingcombinatiekortingkinderkorting en ouderenkorting.

Maar we bespreken ook andere onderwerpen op belastinggebied
zoals ondernemersaftrek, de AOW-leeftijd en ouderschapsverlof.

De laatst bijgewerkte items